Welkom bij de website Pinkstershow Kynologenclub Arnhem e.o.

Bijzondere Voorwaarden

Sluitingsdatum inschrijving:
De sluitingsdatum is uiterlijk 12 mei 2023, of eerder indien het maximum aantal honden eerder bereikt wordt. De inschrijftermijn zal niet worden verlengd

Tentoonstelling:
De tentoonstelling wordt gehouden onder het beschermschap van de FCI en onder de voorschriften van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. Iedere exposant wordt geacht bekend te zijn met het Kynologisch Reglement en men kan zich dan ook nooit op onbekendheid hiervan beroepen.

Niet toegelaten worden:
Honden met een huid- of ooraandoening. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald. Honden die in het bezit zijn van een Nederlandse eigenaar en niet ingeschreven zijn in het NHSB boek. Honden die aan de oren zijn gecoupeerd. Honden die aan de staart zijn gecoupeerd. Dit geldt ook voor bezoekende (niet ingeschreven) honden.

Inschrijving en betaling:
Men dient gelijktijdig met de inschrijving het inschrijfgeld over te maken. Inschrijving verplicht tot betaling, ook als u uw hond voor de show moet afmelden. Exposanten die na de sluitingsdatum nog niet hebben betaald, maar wel ingeschreven hebben worden bij het bereiken van het maximum aantal honden geweigerd.

Keuringen:
De keuringen vangen aan om 09:00 uur. Iedere exposant is verplicht om ervoor te zorgen dat hij/zij op tijd bij de ringen aanwezig is. Iedere deelnemer werpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de keurmeester.

Benching:
Op onze show is geen benching aanwezig. Natuurlijk mag u ook uw eigen bench meenemen, u dient er wel voor te zorgen dat deze niet hinderlijk geplaatst wordt of de gangpaden blokkeert. Zorg dus voor vrije paden langs de ringen, nooduitgangen en brandslangen.

Schade:
Iedere exposant is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die zijn/haar hond aan derden toebrengt.
Deze schade kan nimmer op de organisatie worden verhaald. De vereniging wijst in deze elke aansprakelijkheid af. De organisatie houdt zich het recht voor om agressieve honden en/of eigenaren de toegang tot de tentoonstelling te weigeren, of deze uit het tentoonstellingsgebouw te laten verwijderen.

Overmacht:
Wanneer door overmacht de tentoonstelling niet door kan gaan, vindt geen volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats. Wanneer u zelf door overmacht niet aanwezig kunt zijn op de tentoonstelling, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

Book your tickets

English